تماس با ما جستجو ارسال مطلب آمار سايت عضويت صفحه اصلي
بركات صدقه موضوع: با محرومان
توصيه پيامبر بزرگوار و اهل بيت آن حضرت به پيروان است كه در دادن صدقه پيش قدم باشند و همّت كنند، و گمان نكنند كه صدقه باعث كم شدن ثروت مى گردد، بلكه به بركت صدقه ثروت فراوان تر و بيشتر مى شود.
پيامبر اسلام فرمود:
«ما نقص مال من صدقة قطّ فاءعطوا و لا تجبنوا؛»(263)
مال و ثروت هرگز با دادن صدقه كم نمى شود، پس صدقه بدهيد و نترسيد.
و نيز رسول خدا فرمود:
«و استنزلوا الرّزق بالصّدقة ؛»(264)
روزيتان را با دادن صدقه زياد كنيد.
در همين رابطه امام باقر عليه السّلام فرمود:
«البرّ و الصّدقة ينفيان الفقر»(265)
دو چيز فقر را از زندگى انسان دور مى كند:
1. نيكى كردن ،
2. صدقه دادن .
حضرت امام صادق عليه السّلام از قول پدر بزرگوارش فرمود:
«فإ نّ الصّدقه باللّيل تطفى ء غضب الرّبّ،
و تمحوا ذنب العظيم ،
و تهوّن الحساب »(266)
صدقه خاصيت ها و منافع متعدد و فراوانى دارد، كه از جمله اين هاست :
1. آتش غضب خدا را خاموش مى كند،
2. گناه بزرگ را محو مى كند،
3. و حسابرسى را در قيامت آسان مى كند.
حضرت امام صادق عليه السّلام در بيانى فرمود:
«و صدقة النّهار تثمر المال و تزيد فى العمر»(267)
صدقه باعث پرسود و پربار شدن مال و زياد شدن عمر انسان مى گردد.
چه بركت و نعمتى از اين بالاتر كه انسان صدقه اى بدهد و در ازاى آن منافع فراوان معنوى و مادى به دست آورد؛ منافع فراوانى همانند:
1. زياد شدن مال ،
2. با بركت شدن روزى ،
3. از بين رفتن عمر،
5. فرو نشستن غضب خدا،
6. محو شدن گناه عظيم ،
7. آسان شدن حساب در قيامت ،
8. پرسود و با دوام شدن ثروت ،
9. جلوگيرى از مرگ ناگهانى ،
10. و همانند شاداب شدن زندگى را به دست بياورد؛ آيا اين ها كم ارزش و فضيلت در زندگى است ؟
رسول بزرگوار اسلام فرمود:
«اءرض القيامة نار ما خلا ظلّ المؤ من فانّ صدقته تظلّه »(268)
زمين قيامت يكپارچه آتش است مگر آنجايى كه سايه ى مؤ من قرار گرفته باشد، چون صدقه ى مؤ من سايه ى مؤ من است .
در يكى از بيانات پيامبر بزرگوار اسلام دارد كه در اهميت صدقه فرمود:
«الصّدقة تمنع ميتة السّوء»(269)
يكى از آثار و بركات صدقه اين است كه از مرگ ناگوار و بد جلوگيرى مى كند.
يكى از سعادت هاى انسان مؤ من اين است كه با مرگ با شرافت و فضيلت از اين عالم برود و بهترين مرگ ، مرگ با شهادت است ، چرا كه در دعاى افتتاح دارد كه :
«و قتلا فى سبيلك مع وليّك فوفّق لنا؛»
خداوندا، مرا موفق بدار كه همراه ولى و حجت خدا در راه تو بميرم ؛ يعنى شهادت در ركاب ولى خدا و در راه خدا را نصيب من بساز.
بعضى از مرگ ها واقعا ناگوار است . يك وقت انسان مريض مى شود و مدّتها در بستر بيمارى قرار مى گيرد و آرام آرام به دلش مى افتد كه رفتنى است . در اين حال است كه استغفار و طلب مغفرت و توبه مى كند، و زندگى اش را بررسى مى نمايد كه به كسى بدهكار نباشد و كم كم وصيت مى كند و به هر حال جان مى دهد. اين گونه مرگ ها تا حدودى خوب است ، اما يك وقت آدم ، پشت ميز مغازه ، پشت فرمان اتومبيل و يا در منزل و يا پشت ميز اداره نشسته و ناگهان مرگ گريبانش را مى گيرد، معلوم نيست چه كسى را وصى قرار داده ؟ معلوم نيست چقدر طلبكار و يا بدهكار است ؟ با يك دنيا نگرانى براى خود و ديگران مى گذارد و مى رود؛ و از بركات مهم صدقه در راه خدا اين است كه مرگ ناگوار و ناهنجار و بد را از انسان دور مى كند و سرانجامى سعادت مندانه و سرافرازى را به هنگام رفتن از اين جهان به جهان ديگر، نصيب انسان مى نمايد.
حضرت امام صادق عليه السّلام فرمود:
«مَن تصدّق فى يوم اءو ليلة ، إ ن كان يوم فيوم و إ ن كان ليل فليل دفع اللّه عنه الهدم و السَّبُع و ميتة السّوء»(270)
هر كس صدقه بدهد و در زندگى احسان و نيكى كند، در روز باشد و يا در شب ، خداوند سه خطر عظيم را از صاحب آن صدقه دور مى كند:
1. خرابى ها و ويرانى هاى ناگهانى ، همانند سيل ، آتش سوزى ، و زلزله و... را از او دور مى سازد.
2. خطر درندگان را،
3.و مرگ ناگوار و ناهنجار را.
اين لقمه به جاى آن لقمه !
روايت از حضرت على بن موسى الرّضا عليه السّلام نقل شده است كه چنين فرمود:
«كان فى بنى إ سرائيل قحط شديد فى سنين متواترة
و كان عند إ مراءة لقمة من خبز، فوضعتها فى فِيها لتاءكُلَها،
فنادى السّائل : يا اءمة اللّه ، الجوع .
فقالت المراءة : اءتصدق فى مثل هذا الزّمان !
فاءخرجتها من فِيها فدفعتها إ لى السائل ،
و كان لها ولد صغير يحتطب فى الصّحراء، فجاء الذّئب فحمله فوقعت الصّيحة فعدوت الاءمّ فى اءثر الذّئب فبعث اللّه تبارك و تعالى جبرئيل عليه السّلام فاءخرج الغلام من فم الذّئب فدفعه إ لى اءمّه ، فقال لها جبرئيل :
يا اءمة اللّه ، اءَرَضيتِ؟ لقمة بلقمة ؛»(271)
در زمان بنى اسرائيل قحطى شديد رخ داد كه چندين سال طول كشيد و مردم وضعيت رقّت بارى پيدا كردند.
يك زن ، قرص نانى داشت كه در داخل كيسه ى خود حفظ كرده بود كه در وقت ضرورت به وسيله ى آن خود را از گرسنگى حفظ كند.
فقيرى در آن لحظه صدا بلند كرد كه اى كنيز خدا، من گرسنه ام .
آن زن گفت : در چنين موقعيتى اگر كسى صدقه بدهد مهم است و چنين كرد. يعنى هنگامى كه خود نيازمندم و در جامعه غذا بسيار كم است ، صدقه دادن دلالت بر ايمان قوى و بالا بودن فرهنگ ايثار و فداكارى در وجود اين زن داشت .
به هر حال او قرص نان را از كيسه بيرون آورد و به سائل داد.اين زن بچه ى كوچكى داشت كه به هنگام جمع آورى هيزم در صحرا، او را به همراه خود مى برد. موقعى كه اين زن سرگرم جمع آورى هيزم بود، گرگى آمد و بچه را به دهان گرفته و راه افتاد! صداى گريه بچه بلند شد، و مادر به دنبال گرگ راه افتاد.
در آن لحظه حساس خداوند جبرئيل امين را فرستاد، و جبرئيل آمد و بچه را از دهان گرگ گرفت و به مادرش داد، و گفت : اى خانم اى كنيز خدا، راضى شدى ؟ يك قرص نان دادى و بچه ات را پس گرفتى ، يك لقمه بده ، يك لقمه بگير، اين لقمه به جاى آن لقمه !
راستى كه خداوند متعال چه ثمرات و بركات مهمى براى صدقه تعيين كرده است ؟ لذا پيامبر بزرگوار اسلام به پيروان خود آن همه سفارش و تاءكيد بر انجام صدقه و احسان مى كند.
آيا صدقه و احسان ابزار خاصى لازم دارد؟
آيا صدقه و احسان ابزار خاصى لازم دارد و آيا صدقه و احسان براى افراد ويژه اى است ؟
جواب اين سؤ ال را پيامبر رحمت و الگوى بشريت و سفير وحى چنين فرمود:
«فاتّقوا النّار و لو بشقّ تمرة ، فإ ن لم يجد اءحدكم فبكلمة طيّبة ؛»(272)
از آتش جهنم بترسيد و با دادن نصفه ى خرمايى به عنوان صدقه ، خود را از آتش نجات دهيد، و اگر همين مقدار هم براى يكى از شما مقدور نشد و نيفتيد، پس با كلام و سخنى زيبا و پاك احسان كنيد و صدقه بدهيد.
مى خواهد بگويد كه اگر وضع مالى تان اجازه نمى دهد هر روز صدقه داده و احسان كنيد، زبان كه دارى ، با نعمت زبان با حرف خوب زدن ، ولو يك كلمه حرف خوب ، احسان كن . چه بسا افرادى پيدا مى شوند كه به هر دليل دلشان گرفته و روحشان ناراحت است ، كه با چند كلمه حرف خوب زدن و سخن زيبا و ارزشمند اميدوار كننده گفتن ، دل آنان را خشنود و رنج روحى شان را دور مى ريزيد، همين مقدار هم خداوند به عنوان صدقه و احسان مى پذيرد، پس حرف خوب را تنها براى فقرا و محرومان گفتن لازم نيست ، چه بسا كسانى هستند كه وضع مالى شان هم خوب است ، ولى رنج روحى و مشكل اجتماعى دارند و شما مى توانى با حرفهاى خوبت از آن فشارهاى روحى آنان كم كنى . اين خود صدقه و احسان است .
پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آلهِ و سلّم فرمود:
«كلّ معروف صدقة إ لى غنىّ اءو فقير؛»
هر كار خوب و نيكى صدقه و احسان است ، چه براى ثروتمندان باشد يا براى افراد فقير و نيازمند.
كسى خانه يا ماشين و يا لباس نو خريده است ، و شما مى روى و به او تبريك مى گويى . با اين برخورد اخلاقى خوب دلش را شاد مى كنى .
يكى ازدواج مى كند، ديگرى از سفر زيارتى يا سياحتى بر مى گردد. شما هم مى روى و تبريك مى گويى . و با اين كارت دل او را شاد مى كنى .
يكى فرزند خوبى تربيت مى كند، و يكى تجارتخانه اى افتتاح مى كند، و نفر ديگرى بناى خيرى ايجاد مى كند و... شما با روى باز و گشاده مى روى و تبريك مى گويى ، و تبريك و شادباش تو او را خشنود مى نمايد، همين عمل تو معروف و صدقه است .


پيام تربيتى صدقه

پيامبر بزرگوار اسلام پيروان خود را به اداى صدقه ، آن هم با روش هاى بسيار ساده و خوب - كه معمولا براى همگان مقدور و ممكن است - توصيه كرده است .
آن حضرت مى خواهد جامعه اى بسازد كه همه در آن جامعه به خوبى و نيكى فكر كنند، و مه به كار خوب عادت كنند حتى با يك حرف خوب گفتن .
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آلهِ و سلّم فرمود:
«من اءعطى درهما فى سبيل اللّه كتب اللّه له سبعماءة حسنة ؛»(273)
كسى كه در راه خدا يك درهم صدقه بدهد، خداوند به او در عوض هفتصد حسنه عطا مى كند.
اين سخن ،ضمن اين كه وعده حق خدا را دارد و به بندگان اعلام مى كند، در حقيقت مردم را به كار خوب تشويق و ترغيب مى كند، به نيكى كردن در حق همديگر تشويق مى كند، و گرنه يك درهم چه قدر ارزش اقتصادى دارد.
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آلهِ و سلّم فرمود:
«إ ن الصّدقة تزيد صاحبها كثرة ، فتصدّقوا يرحمكم اللّه »(274)
صدقه سبب فراوانى رزق و روزى و سلامتى بدن و دوستان خوب و فرزندان خوب ، و... مى شود و سودش به صاحبش بر مى گردد، پس صدقه بدهيد تا خداوند هم رحمتش را شامل حالتان كند.
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آلهِ و سلّم با اين روش كه يك روش اصلاحى و تربيتى اس ، دارد جامعه ى اسلامى را به كار خوب وامى دارد.
در يك روايتى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آلهِ و سلّم نقل شده است كه فرمود:
هر قدر صدقه بدهيد و كار نيك انجام دهيد خداوند آن را برايتان جمع كرده و روى هم انباشته مى كند و آن را چون كوهى عظيم در قيامت به شما بر مى گرداند؛«... حتّى يوفّيه إ يّاها يوم القيامة ، حتّى يكون اءعظم من الجبل العظيم ؛»(275)
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آلهِ و سلّم با اين روش و بيان دارد مى فرمايد: امروز خوبى كنى تا در فرداى قيامت خوبى ببينى و اين يك نظام تربيتى است .
اثر صدقه در رفع بلا
يكى از دوستانم نقل مى كرد كه با چند نفر از دوستان جمع شديم تا در باغى در اطراف قم دور هم باشيم . غذا آماده كرديم و لحظه ى حركت ، خانم گفت : اين بچه را با خودت ببر كه خوشحال مى شود. بچه سه يا چهارساله بود. قبول كردم و بچه را هم با خود برديم . در باغ داخل اتاق دور هم جمع بوديم و سرگرم صحبت كه بچه گفت دستشويى دارم . شلوار و پيراهن بچه را درآورده و گفتم برو. رفت و پس از مدتى متوجه شدم كه هم طولانى شد و هم صداى فرياد بچه مى آيد. همه بيرون رفتيم و ديديم كه عقاب از بالا مى آيد و مى خواهد بچه را بگيرد، پنجه اش را مى انداخت ، ولى چون پشت بچه لخت بود همچنان خراش مى داد و پايين مى آمد و نمى توانست چنگالش را فرو كند و بچه را با خود ببرد.
سرانجام بچه را از دست عقاب نجات داديم و بعد از ظهر به خانه برگشتيم . مادر به دم درب منزل آمد و گفت : على جان من آمد؟
گفتم : بله چه طور؟
مادرش گفت : نمى دانم بعد از مدتى كه شما رفتيد، دلم ناگهان به شور افتاد كه نكند يك وقت اينها سرگرم شوند و بلايى سر بچه ام بيايد. نتوانستم آرام بگيرم فورا صدقه دادم و گفتم : خدايا، تو رحم كن و با دادن صدقه آرام آرام دلم تسكين يافت .
بچه گفت : بله مامان نزديك بود عقاب مرا بخورد.
مادرش پرسيد: جريان چيست ؟

پيراهن بچه را بالا زدم و مادرش پشت بچه را نگاه كرد و ديد كه آثار چنگال عقاب مانده است .
آن صدقه اى كه مادر داد، هم دل مادر آرام گرفت و هم بچه را حفظ كرد.

حق نشر : پایگاه اطلاع رسانی شهید مزاری

استفاده از تمامی مطالب سایت با ذکر آدرس منبع ( وب‏گاه شهید مزاری ) مجاز می‏باشد
موضوعات
منوي کاربري
نام کاربري:
کلمه عبور:
 
تقويم
<    «  بهمن 1397  »    >
شیدسچپج
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
آرشيو
» خرداد 1397 (2)
» خرداد 1396 (2)
» آبان 1395 (1)
» شهريور 1395 (2)
» خرداد 1395 (1)
» خرداد 1394 (2)
» خرداد 1393 (1)
» بهمن 1392 (1)
» دي 1392 (1)
» آذر 1392 (1)
» آبان 1392 (1)
» مهر 1392 (1)
» شهريور 1392 (1)
» خرداد 1392 (1)
» اسفند 1391 (1)
» دي 1391 (5)
» آبان 1391 (7)
» خرداد 1391 (3)
» ارديبهشت 1391 (2)
» فروردين 1391 (1)
» اسفند 1390 (1)
» بهمن 1390 (2)
» دي 1390 (3)
» آذر 1390 (2)
» آبان 1390 (22)
» مهر 1390 (2)
» شهريور 1390 (6)
» مرداد 1390 (1)
» تير 1390 (1)
» خرداد 1390 (1)
» ارديبهشت 1390 (6)
» فروردين 1390 (9)
» اسفند 1389 (2)
نقشه‏ی سایت
نظرسنجي

کاملا پای‏بندم
اگر روزه بگیرم نماز میخوانم
گاهی نماز میخوانم
اصلا نماز نمیخوانمThe latest from © Shahid Mazari Main Site